Výtěry okrasných ryb 2013 (karas, schubunkin)

13.06.2013 18:39

Na přelomu měsíce května a června jsme vytírali generační ryby karase zlatého a schubunkina. Pro umělý výtěr jsme museli ryby tzv. připravit (hormonálně nastimulovat). Poté následovalo dozrání a uvolnění jiker a oplodnění mlíčím. Inkubace probíhala při teplotě 20-22°C. Rozplavaný váčkový plůdek se vysadil do připravených plůdkových výtažníků. U poloumělého výtěru se ryby nastimulovaly a předložil se výtěrový substrát. Celkem jsme vytřeli okolo 40 kusů ryb.