Výstavba nového výpustního zařízení

19.05.2013 13:41

Dvouřadý požerák

V měsíci dubnu jsme vyměnili výpustní zařízení na jednom plůdkovém výtažníku.