Výlovy plůdkových výtažníků a výtažníků

31.10.2012 13:53

V polovině měsíce října jsme slovili malé rybníčky, ve kterých odchováváme plůdek a násadu okrasných ryb. Vysazování plůdku probíhá v měsíci květnu a červnu, vysazování násady v březnu a dubnu. Letos jsme zde vysadili: kapry KOI, karase zlaté a karase schubunkiny.