Třídění TOSAI (jednoletí KOI) v naší provozovně.

11.03.2014 12:41

Momentálně se zabýváme tříděním jednoletých kaprů KOI, které jsem měli od pozimu v naší odchovně. Ryby díky teplé vodě povyrostly a je potřeba provést další třídění. Vytříděné ryby připravujeme pro jarní prodej a pro nasazení do přírodních rybníků na NISAI (dvouleté KOI). V příštím roce hodláme rozšířit nabídku o kategori SANSAI (tříletí KOI). Na přelomu března a dubna budeme provádět druhou část třídění, můžete se proto těšit na více fotek.