Novinka v našem sortimentu!

12.05.2013 12:25

Hořavka duhová (rhodeus sericeus)

Jedná se o drobnou a zajímavou rybku. Patří mezi krátkověkké ryby, dožívá se 5 let a její velikost se pohybuje od 3 cm do 6 cm, maximálně 10 cm. Má vysoké a zploštělé tělo. Zbarvení hřbetu je tmavé, boky stříbrné. V době tření se boky zbarví do fialově-modré barvy. Jikernačkám se v době tření vytváří kladélko. Pomocí něj klade jikry do dýchacího aparátu vodních mlžů (velevrub a škeble). Řadíme ji mezi ostrakofilní ryby. Mlíčáci vypouští mlíčí k dýchacímu ústrojí mlže, tím se jikry oplodní. Plůdek se kulí po 2 - 3 dnech. Poté žije v žaberním aparátu mlže, kde tráví žloudkový váček. Za 4 týdny mlž mladé hořavky vyvrhne ven. Na oplátku se glochidie mlže zachycují na dospělých hořavkách a žijí zde určitou dobu, než si vytvoří vlastní schránku. Hořavky se rozmnožují dvakrát do roka.