vytřídění KOI lepší kvality

vytřídění KOI lepší kvality